• " Eğitimin pahalı olduğunu düşünüyorsanız , bir de cehaletin maliyetini hesaplayın! "

Yönetim Geliştirme Eğitimleri

Yönetim Geliştirme Eğitimleri

 • Temel yönetim becerileri
 • İleri yönetim teknikleri
 • Stratejik yönetim
 • Stratejik düşünce ve planlama
 • Süreçlerle yönetim ve süreç iyileştirme
 • Yönetim becerilerinde performans yönetiminin önemi
 • Stratejik yönetimde hedef belirleme ve yönlendirme
 • Stratejik performans yönetimi temelleri
 • Stratejik planlama teknikleri
 • Benchmarking (kıyaslama) ve rakip analizi
 • Yönetimde liderlik becerileri ve motivasyon
 • Değişim yönetimi ve değişime uyum
 • Vizyon geliştirme
 • Liderlik becerilerinde delegasyon
 • Hedeflerle yönetim
 • Kurum kültürü ve sahiplenme
 • Etkin kriz yönetimi
 • Yalın yönetim felsefesine geçiş
 • Yönetici geliştirme programı
 • Aile şirketlerinde kurumsallaşma
 • Kurumsallaşma ilkeleri ve organizasyonel yönetim
 • Biz kültürü yaratarak etkin takım olabilme
 • Takım verimliliğinin yükseltilmesi
 • Balanced scorecard
 • Proje yönetimi
 • Yaratıcılık geliştirme teknikleri ve innovasyon
 • Liderlik ve değişim dinamiği
 • Etkili koçluk becerileri
 • İnisiyatif kullanma yetkinliklerinin geliştirilmesi ve risk alma
 • Aile şirketlerinde kurumsallaşma
 • Aile anayasası hazırlamanın sırları
 • Şirket yönetiminin gelecek nesillere devrinin planlanması
 • Ekip çalışması
 • Etkili yöneticilik ve liderlik
 • Verimlilik ve fayda-maliyet analiz teknikleri
 • Kurum kültürü
 • Benchmarking (kıyaslama)
 • Y kuşağını yönetmek
 • Yenilikçilik (inovasyon) yönetimi
 • Koçluk becerilerinin geliştirilmesi
 • Zaman yönetim teknikleri ile iş yönetimi
 • KOBİ’ler için İş Planı’na giriş
 • Sosyal medyaya giriş
 • Temel mentorluk becerilerinin geliştirilmesi
 • Öğrenen organizasyon olabilmek
 • Sonuç odaklı yönetim
 • Sosyal duyarlılık