• " Eğitimin pahalı olduğunu düşünüyorsanız , bir de cehaletin maliyetini hesaplayın! "

Süreçlerle Yönetim Destek Paketi

Süreçlerle Yönetim Destek Paketi

Kuruluşunuzda süreç yönetimini başlatmak ister misiniz?

 

Gerek ticari şirketlere, gerekse kar amacı gütmeyen kuruluşlara başarıya giden yolda en önemli destek, hiç şüphesiz ki faaliyetlerin iyi tanımlanmış ve yapılandırılmış süreçler üzerinden yürütülmesidir. Süreç, girdileri olan, bu girdilere bir değer kazandırarak iç ve dış müşterilere çıktı olarak sunan faaliyetler grubudur. Bu faaliyetler işin gereklerine göre sıralanırlar ve organizasyonun kaynaklarını kullanarak amaçlara doğru gerekli sonuçlara ulaşılmasını sağlarlar. Yani süreçler aslında araçtır. Bu sebepten de süreç yönetimi yerine süreçlerle yönetim tabirinin kullanılması daha doğrudur.

Süreçlerle yönetim kuruluşun yönetimine şu faydaları getirir:

 • İş yapma biçim ve metodlarını standardize eder ve aynı işin farklı insanlar tarafından aynı şekilde yapılmasını sağlar,
 • İşlerin sahiplerinin tanımlanmasını, bu şekilde sahipsiz iş bulunmamasını, veya örtüşen sorumluluklar olmamasını sağlar,
 • İş akışlarının daha görsel hale gelmesi, ve buna bağlı olarak hata yaratan noktaların ve gereksiz işlemlerin daha kolay farkedilmesi mümkün olur,
 • Bu şekilde, faaliyetlerin etkinlik ve verimliliğinin artırılması ve yalın yönetime doğru ilerlenmesi kolaylaşır,
 • Maliyetlerin düşürülerek kârlılığın yükseltilmesi mümkün olur,
 • Değişim ihtiyaçlarına daha hızlı adaptasyonu sağlar, sürekli gelişim kolaylaşır,
 • Süreçlere tanımlanacak performans kriterleri ve değerleri ile “başarı”nın tanımlanması mümkün olur.

Süreçlerle yönetime geçerken uyguladığımız adımlar:

 • Süreç oluşturma ve süreçlerle yönetim eğitiminin tüm çalışanlara verilmesi,
 • Kuruluşta iç ve dış müşteri kavramının tanıtılması,
 • Süreçlerin tanımlanması,
 • Süreçlerin sahiplerinin ve sorumluklarının belirlenmesi,
 • Süreçlerin girdi, çıktı, müşteri, tedarikçi gibi unsurlarının belirlenmesi,
 • Süreçlerin içinde yer alan faaliyetlerin belirlenmesi ve süreç haritalarının çizilmesi,
 • Süreç ölçüt ve göstergelerinin tesbiti,
 • Süreç göstergelerine ait hedeflerin tesbiti,
 • Süreçlerin analizi ve iyileştirilmesi için gerekli döngülerin kurulması

Bizi arayın veya bir e-posta gönderin, bu adımları izleyerek iş süreçlerinizi sizlerle birlikte en hızlı şekilde oluşturalım ve uygulamaya koyalım.  Hatalar, aksaklıklar, sahipsiz kalan işler, iç ve dış müşteri şikayetleri ortadan kalksın, kârlılığınız artsın…