• " Eğitimin pahalı olduğunu düşünüyorsanız , bir de cehaletin maliyetini hesaplayın! "

Sizin İçin Neler Yapabiliriz?

Sizin İçin Neler Yapabiliriz?

Türkiye’nin emek ve sermayesinin varlığını sürdürmesi ve dünyada hakettiği yere gelebilmesi için firmalarımızın  organizasyon, operasyon, ürün, personel ve yönetim olarak kalite seviyelerini yükseltmeyi temel görevimiz olarak görüyoruz. Bu noktadan hareketle:

 1. Finaliz olarak, Türkiye’de faaliyet gösteren firmaların yaptıkları işlerde daha yüksek bir performans ve katma değer elde edebilmelerini sağlamak amacı ile ürünlerini, süreçlerini, çalışanlarını, kurumsal yapılarını ve kaynaklarını iyileştirip,  geliştirecek hizmetler veriyoruz;
 2. Gerçekleştirdiğimiz iyileştirme çalışmaları ile firmaların dünya ile bağlantılarını geliştirmelerini, yeni pazarlara açılmalarını, stratejik ortaklar ya da yatırımcılar ile buluşmalarını sağlıyoruz;
 3. Tüm bunların sonucunda da bu firmaların güçlü bir kurumsal ve mali yapıya sahip olarak uluslararası düzeyde rekabet gücüne erişebilmelerini hedefliyoruz.

Bu sonuçlara ulaşabilmek için çalışmalarımızda iki ana işbirliği yönteminden birini kullanıyoruz:

 1. Firmanın ihtiyacına göre değişik konularda (üretim, kalite, finans, pazarlama, insan kaynakları, yönetim, vb.) iyileştirme projeleri gerçekleştirerek eğitim ve danışmanlık desteği vermek;
 2. Doğrudan firmanın yönetiminde görev alarak ihtiyaç alanında yönetime, uygulamaya ve projelere aktif olarak katılmak, bu şekilde iş sonuçlarının sorumluluğunu da paylaşmak.

Hangi yöntem tercih edilirse edilsin, çalışmaların yürütüldüğü firmanın yönetim ekibi ile çok sıkı bir işbirliği kurarak, firmanın bir elemanı gibi bilgi ve görev paylaşımına giriyoruz.

Faaliyet konularımızın ana başlıkları aşağıda verilmektedir.

 1. DEĞERLENDİRME (CHECK-UP): Şirketinizin mevcut mali veya operasyonel performansının ölçülmesi ve değerlendirilmesi;
 2. YÖNETİM DESTEĞİ: Mevcut yönetim problemlerinizin teşhis edilmesi ve çözülmesi için  güvenilir bir yönetim desteği yaratılması;
 3. EĞİTİM / DANIŞMANLIK: İşletmenizin tüm organizasyonel, operasyonel ve yönetsel konularında insan kaynaklarınızın ve işletmenizin gelişimi için eğitim ve/veya danışmanlık desteği verilmesi; eğitim başlıklarımızı buraya, danışmanlık konularımızdan bazılarını da buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz;
 4. MENTORLUK: Yöneticiler ve her kademeden çalışana görevini yürüttüğü süre içinde yanında bulunularak gözlemlenen davranışlar ve gerekli iyileştirmeler hakkında danışmanlık desteği verilmesi ve bireysel gelişim haritalarının çıkartılması; (Bireysel Gelişim Danışmanlığı sürecini buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz);
 5. İYİLEŞTİRME: Mevcut mali veya operasyonel performansınızın iyileştirilmesi ve şirket olarak daha mükemmel bir seviyeye ve karlı bir yapıya ulaşılması;
 6. PROJE GELİŞTİRME: Yeni proje/iş konuları, yatırım alanlarının araştırılması veya bu konularda mevcut projelerinizin hayata geçirilmesi;
 7. GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞLETME DESTEĞİ: Yeni bir iş kurmak veya işine yön vermek isteyen girişimciler için iş planı hazırlama ve işletme mali yönetim teknikleri konusunda danışmanlık desteği;
 8. INTERIM MANAGEMENT (GEÇİCİ YÖNETİCİLİK): İhtiyaç duyulabilecek herhangi bir üst kademe pozisyon için süresi ve hedefleri belirlenmiş olmak kaydı ile, o tip görevlerde son derece tecrübeli bir kişinin belirli bir dönem için fatura karşılığı istihdam edilmek üzere görevlendirilmesi imkanı;
 9. PROFESYONEL YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ: Yeni Türk Ticaret Kanunu’na uygun şekilde yönetim kurulunuzda işinize yön verebilecek tecrübeli bir profesyonel yönetici görevlendirilmesi;
 10. FİNANSAL DESTEK ARAŞTIRMASI: Mali yapınızı güçlendirmek veya mevcut kaynak problemlerinizi aşmak için iş ortaklığı yaptığımız firmalar aracılığı ile (yatırım veya işletme kredisi veya hammadde alımı olarak) finansal destek araştırılması;
 11. STRATEJİK ORTAKLIK: Yurtiçi veya yurtdışı firmalarla proje bazında veya topyekün faaliyet konularınız çerçevesinde stratejik ortaklık oluşturulması;
 12. EVLİLİK: İş ortaklığı yaptığımız firmalar aracılığı ile yurtiçi veya yurtdışı şirketler ile şirketinizin ortaklığının sağlanması;
 13. İŞTEN ÇIKIŞ: “Yeter artık, sıkıldım” diyorsanız, iş ortaklığı yaptığımız firmalar aracılığı ile şirketinizin gerçek değerinde bir bedelle satılması veya devredilmesi.

Bu konulardan en az bir tanesi sizin ihtiyaçlarınız kapsamına giriyorsa, siz sadece seçiminizi yapın ve bizi arayın. İhtiyaç ve beklentilerinizi netleştirmek, neyi nasıl  yapabileceğimizi birlikte belirlemek için sizi ziyaret edelim.