• " Eğitimin pahalı olduğunu düşünüyorsanız , bir de cehaletin maliyetini hesaplayın! "

Özel Güvenlik Personeli Gelişim Programı

Özel Güvenlik Personeli Gelişim Programı

Ülkemizde oldukça hızlı şekilde gelişmekte olan özel güvenlik sektöründe görev yapan personelin daha başarılı ve beklenti ve standartlara uygun hale gelmesini sağlamak üzere Finaliz olarak aşağıdaki eğitim programını  hazırladık. Programın temel hedefi, rekabetin yoğun olduğu bu sektörde, iyi yetişmiş elemanlar istihdam eden firmaların daha rekabetçi hale gelerek müşteriler tarafından tercih edilir olmasıdır. Şunu unutmayalım: hiç bir kuruluşun kalitesi çalışanlarının kalitesinin üzerinde olamaz…

PROGRAMIN AMACI:

 • Çalışanların, dolayısıyla kuruluşun verdiği hizmet standartlarının yükseltilmesi
 • Çalışanların güçlü yönleri ve becerilerinin farkına varır duruma gelmeleri
 • Çalışan motivasyonunun artması
 • Hizmet verilen şirketle, çalışan arasında beklenti seviyesi eşleştirilmesi
 • Kalite-Hizmet-Süreklilik üçgenin çalışanlara benimsetilmesi
 • Ekip şefi, vardiya amiri gibi ekip yöneten çalışanların yönetim ve liderlik becerilerinin geliştirilmesi
 • Ve bunların sonucu olarak:
  • Kuruluş karlılığının artışı
  • Sürdürülebilir büyümenin sağlanması
  • Kuruluşun piyasa değerinin artışı

EĞİTİM KONULARI:

 • Temel iletişim becerileri
 • Zor insanlarla başa çıkabilme becerileri
 • Stres yönetimi ve öfke kontrolü
 • Etkin zaman yönetimi
 • Yönetici-personel ilişkileri
 • Takım çalışması ve motivasyon ilişkisi
 • Yöneticiler için yönetim ve liderlik becerileri

Bu konular dışında şirketlerin ihtiyaç duyabilecekleri uzmanlık alanımıza giren her türlü konuyu programa dahil etme imkanı bulunmaktadır.

EĞİTİM METODU:

Katılımcıların seviyelerine gore fazla teorik bilgiler yerine sektörde yaşanmış problemlerin üstüne yoğunlaşarak örnek vaka çalışmaları ile eğitim programları gerçekleştirilmektedir. Katılımcılar eğitim sırasında interaktif biçimde ani gelişen  olaylar  ve durumlarla karşılaşırlar ve bunları çözebilme tekniklerini öğrenirler.

EĞİTİM DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ:

Eğitimlerimizin ardından katılımcıların gelişim durumlarına ilişkin gözlemler kuruluşnuza raporlanmaktadır

 • Ön Test / Son Test Uygulamaları
 • Eğitim Sonu Raporları
 • Bireysel Gelişim Haritaları
 • Kurum İçi Değerlendirme Toplantıları

İşe başlattığınız çalışanlarınız ve onların amiri durumundaki ara kademe yöneticileriniz üzerinde, bu tip bir eğitim programı sonrasında gözlemleyeceğiniz davranış değişiklikleri ve bunların müşterileriniz üzerinde yaratacağı olumlu sonuçları yaşarak göreceksiniz.

Bizi arayın, ihtiyaçlarınıza en uygun programı birlikte oluşturalım.