• " Eğitimin pahalı olduğunu düşünüyorsanız , bir de cehaletin maliyetini hesaplayın! "

Neden Biz ?

Neden Biz ?

Büyük danışmanlık firmaları, geniş bir tecrübe ve yetkinlik yelpazesi sunuyor olabilirler. Bazı durumlarda buna ihtiyaç duyulabilse de bir çok durumda büyük olmak, daha iyi olmak anlamına gelmemektedir. Daha küçük danışmanlık kuruluşları ile çalışmanın belirgin avantajları vardır. Önemli olan, firmanın uzmanlıklarının, müşterinin ihtiyaçlarını karşılamada yeterli olmasıdır.

* Müşterilerin, projelerinin danışmanlık firması bünyesinde kim veya kimler tarafından yürütüldüğünü ve kimlerin sorumlu olduğunu bilmeye hakları vardır. Biz, işleri daha deneyimsiz alt kademe elemanlara aktararak bir hiyerarşi zinciri yaratılmasına (ve muhtemelen bilgi kaybolmasına) asla izin vermeyiz. Bizde projenin daha başında müşterimizi ziyaret eden uzmanımız, işi fiili olarak yürüten kişidir; bu durum, sorumluluk açısından her türlü mazereti ortadan kaldırır.

* Bizim uzun ve maliyetli kontrol ve proje yönetimi faaliyetlerine zaman ayırmamız gerekmediği için, işin kendisini yapmaya daha fazla zaman ayırmamız mümkün olur; bu da projenin daha kısa sürede ve ucuza tamamlanmasına imkan sağlar.

* Danışmanlık projelerinde paralel olarak daha az sayıda proje yürütecek şekilde organize oluruz. Bu da her bir projeye gereken zamanı ayırmamıza ve iyi konsantre olmamıza imkan verir. Uzmanlarımızın görevlerini yaparken, daha kişisel, projeye daha uyum sağlamış, müşteriye daha yakın, kolay çalışılabilir ve her an ulaşılabilir olmaları temel ilkemizdir.

* Tüm sorulara cevapları hazır olarak getiremeyeceğimiz için müşterimiz ile birlikte çalışarak en uygun cevapları bulmak için gayret sarfederiz. Asla “teşhisi reçeteye uydurma” çabamız yoktur. Müşterilerimizin kendine özgü problemlerine standart çözümler uydurmaya çalışma çabamız da yoktur. Çözümleri müşterilerimizin ekipleriyle birlikte düzenlediğimiz toplantılarda geliştiririz ve başarının kredisini de müşterimizle paylaşırız. Bu tip bir çalışma, müşterimizin personelinin gelişmesini de sağlayarak ilerde benzer tip problemleri kendi kendilerine çözmelerine imkan verir.

* Projelerimiz kapsamında hiç bir zaman yazılım, donanım, kitap, vb. konularda bir satış faaliyeti yürütmeye çalışmayız. Bizler sadece bilgi ve uzmanlığımızın müşterimizin faaliyetleri üzerinde sağladığı fayda ve katma değeri ön plana çıkartmak isteriz.