• " Eğitimin pahalı olduğunu düşünüyorsanız , bir de cehaletin maliyetini hesaplayın! "

Modüler Yönetim Destek Paketi

Modüler Yönetim Destek Paketi

2013 yılında başlattığımız ve yoğun ilgi gören analitik bütçe danışmanlık paketini, bu yıl şirket stratejisi ve iş planı üzerine oturtarak kapsamlı bir yönetim planlama destek hizmet paketi hazırladık. Modüler Yönetim Destek Paketi (MYDP) olarak adlandırdığımız bu paket içeriği hizmetlerimiz, gerekli konular üzerinde verilecek eğitimler ve sonrasında hedeflenen dokümanlar hazırlanana kadar verilecek danışmanlık desteğinden oluşmaktadır.

İş planı, bir işletmenin temel parametrelerini tanımlayan bir dokümandır; dolayısıyla makro seviyede stratejik planın fihristi gibidir. Kuruluşun vizyonuna ulaşmak için uzun dönemli faaliyetlerin ve sistemlerin nasıl düzenleneceğini ve bunların mali sonuçlarını öngörmeye çalışır. İş planı, iş modelinden hareketle hazırlanır. Kuruluşun misyonunu gerçekleştirmek için uygulaması gereken strateji ve taktikler, stratejik planda belirlenir. Stratejik planın da iş planı ile tam uyumlu olması ve hatta birlikte hazırlanması gerekir. Analitik bütçeler, gemilerde navigasyon için kullanılan haritalar gibi kuruluşumuzun yönetirken kullandığımız finansal yol haritalarıdır. Ancak bu haritaların, kuruluşumuzu götürmek istediğimiz nokta ve buraya nasıl ulaşacağımızı tanımlayan stratejik plan ile %100 uyumlu olması gerekmektedir. Sonuç olarak burada, birbiri ile çok yakında ilişkili ve birbirini tamamlayan, iç içe geçmiş 3 farklı çalışmadan söz edilmektedir.

NEREYE GİDECEĞİNİ BİLMEYEN GEMİYE HİÇ BİR RÜZGARIN FAYDASI YOKTUR !

Rüzgarlar ne taraftan eserse essin, bizim kuruluşumuzu götürmek istediğimiz bir hedef bulunması, ve yelkenlerimizi bu hedefe ulaşacak şekilde ayarlamamız ve kullanmamız şarttır. Yolculuk öncesi yapımız ve durumumuz tanımlanmalı, sonra da bu hedefe doğru yol almak için gerekli strateji, plan ve taktikler oluşturulmalı ve kararlılıkla uygulanmalıdır.

Modüler Yönetim Destek Paketi’nde (MYDP) yer alan 3 modül şunlardır:

 • MODÜL 1: İş modeli ve iş planı (finansal tablolar ile birlikte)
 • MODÜL 2: Stratejik plan
 • MODÜL 3: Analitik bütçe

Bu modüllerin içerikleri ise şu şekildedir:

MODÜL 1: İş modeli ve iş planı

 • İş modeli ve iş planı hazırlama konusunda bir günlük eğitim,
 • İş modelinin (varsa) gözden geçirilmesi, yoksa oluşturulması,
 • İş planının hazırlanması,
 • Bu iş planı esas alınarak 5 yıllık finansal tabloların temel parametrelerinin hazırlanması.

MODÜL 2: Stratejik plan

 • Stratejik planlama konusunda bir günlük eğitim,
 • Stratejik plan unsurlarının oluşturulması (*),
 • SWOT analizi (*),
 • Vizyon – misyon (*),
 • Anahtar stratejiler, alt stratejiler, hedefler yayılımı.

MODÜL 3: Analitik bütçe

 • Analitik bütçe hazırlama tekniklerinin detaylı açıklandığı bir veya iki günlük bir eğitim,
 • PEST etüdü (sonuç olarak mali makro öngörüler ile birlikte) (*),
 • Satışlar bütçesi,
 • Üretim bütçesi (üretim firmaları için),
 • Satınalma bütçesi,
 • Satış ve pazarlama bütçeleri,
 • Genel yönetim bütçesi,
 • Finansman bütçesi,
 • Yatırım bütçesi,
 • Tüm kısımların konsolidasyonu ve mali tabloların (nakit akışı, gelir tablosu, bilanço) çıkartılması
 • Mali tablolar üzerinde önemli noktaların incelenmesi (stoklar, işletme sermayesi ihtiyacı, vb.)
 • Analitik bütçenin kontrol amaçlı kullanımı

(*) işaretli çalışmalar iş planı kapsamında da kullanılmaktadır.

Yukarıda kapsamları verilen modülleri ayrı ayrı da gerçekleştirmek mümkündür. Ancak böylesine geniş kapsamlı ve faaliyetleri iç içe geçmiş bir çalışmanın paket halinde gerçekleştirilmesi önemli ölçüde kaynak tasarrufu ve anlamlı iş sonuçları sağlayacaktır. Her yıl Eylul ayında başlatılacak organize bir faaliyet ile tüm modüllerin yıl bitmeden ve de gündelik işleri aksatmadan tamamlanabilmesi mümkündür.

İster üretim, ister ticaret, ister hizmet kuruluşu olun, bu faaliyetler serisinin gelecek dönemde iş sonuçlarınız üzerinde yaratacağı farkı siz de yaşayarak göreceksiniz.