İş planı kime, ne zaman gerekli?

Girişimcilerin yeni bir iş kuracakları zaman uzun dönemli bir iş planı hazırlamaları gerektiğini biliyoruz. Eğer özkaynaklarınızın yanında bir de kredi kullanacaksanız finans kuruluşları zaten bunu sizden talep edeceklerdir. Peki işimizi kurduktan sonra iş planı ile ilişkimiz bitiyor mu? Bu konu, bir çok firmanın yöneticisinin zihninde ne yazık ki açık değil. İş planı, her kuruluşa, her faaliyet döneminde gerekli...

Aslında iş planı, yıllık yönetim süreçleri döngüsünün ayrılmaz bir parçası. Döngü şöyle çalışıyor:

Çevre etüdü (PEST Analizi) ----------> Stratejik Plan ----------> İş Planı ----------> Bütçe

Tek satır haline getirdiğim bu seriye döngü dememdeki amaç, her aşamasında kontrol noktaları oluşturulması ve gerekli durumlarda başa dönülmesini sağlamak. Yani kalitenin meşhur PDCA (plan, do, control, act) veya PUKÖ (Planla, Uygula, Kontrol et, Önlem al) döngüsünü burada da oluşturmamız gerekiyor.

Bunu söylediğim firma yöneticilerinin şöyle bir reaksiyonu oluyor: "Oooooo hocam bu kadar işi biz nasıl yapacağız, kime yaptıracağız? Buna bir ordu adam lazım !"

Gerçekte o kadar zor bir şey değil! Çünkü bu çalışmaların temel unsurları, şirketlerin departmanlarında dağınık durumda zaten yatıyor. İş, bunları derlemek, toparlamak. Ve de her çalışma, bir sonrakinden de başlıkları bünyesinde barındırıyor. Yani siz iyi bir stratejik plan çalışması yaparsanız zaten iş planının bir kısmını tamamlıyorsunuz; iş planınız her anlamda tam hazırlanırsa, bütçenizi de hemen hemen bitirmiş oluyorsunuz. İlerde bu konuların detaylarına gireriz...