• " Eğitimin pahalı olduğunu düşünüyorsanız , bir de cehaletin maliyetini hesaplayın! "

İnsan Kaynakları Eğitimleri

İnsan Kaynakları Eğitimleri

 • Performans yönetim ve değerlendirme sistemleri
 • Stratejik insan kaynakları yönetimi
 • Yetkinlik bazlı organizasyon oluşturma
 • Eleman seçme, yerleştirme ve işten çıkarma faaliyetlerinin yönetimi
 • Eğitim organizasyonu ve yönetimi
 • İş analizi, iş değerleme ve ücret yönetim sistemleri
 • Çalışan memnuniyeti ölçümlenmesi ve geliştirilmesi
 • İş mevzuatı
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin geliştirilmesi
 • Ergonomi
 • Davranış odaklı yetkinlik bazlı mülakat teknikleri
 • Yetkinliklerin ölçümü ve geliştirilmesi
 • Personel bordro ve özlük işleri
 • Kariyer planlama