• " Eğitimin pahalı olduğunu düşünüyorsanız , bir de cehaletin maliyetini hesaplayın! "

Hakkımızda

Biz Kimiz ?

Finaliz, 2004 yılında aralarında Mehmet Akozan’ın da bulunduğu 3 ortak tarafından Finaliz Finansal Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ünvanıyla kurulmuş bir danışmanlık ve eğitim şirketidir. Sektördeki dokuzuncu yılında, ortaklık yapısı değiştirilerek Mehmet Akozan tek ortak haline gelmiş, şirket de Finaliz Yönetim Geliştirme Hizmetleri Ltd. Şti. ünvanını almıştır.

Finaliz ekibinde yer alan uzmanlarımız, sektörlerinde ortalama 20 yıl uygulama tecrübesi olan profesyonellerdir ve müşterilerimizin projelerine değer katmaya odaklanmışlardır.

Logomuzda yer alan amblem, dönmekte olan güçlü bir fırtınanın gözünü simgelemektedir.

Finaliz ismi:

 • Final: tüm çalışmalarında sonuç odaklı iz bırakan,
 • Finans: tüm projelerin mali sonuçlarını göz önüne alarak hareket eden,
 • Analiz: tüm çalışmalarında analitik çalışma düzenini uygulayan

…çalışma kavramlarını içermektedir; müşterilerimizin mükemmellik, operasyonel verimlilik ve bunların doğal sonucu olarak da karlılığına ilişkin konularda sonuç almaya odaklanan analitik iş geliştirme yaklaşımımızın ifadesi olarak seçilmiştir.

VİZYONUMUZ:

Mükemmelleşmeye giden yolda, işletme performansının sürekli iyileştirilmesine destek konusunda ülke genelinde akla gelen kuruluş olmaktır.

MİSYONUMUZ:

Yaratıcı eğitim ve performans iyileştirme çözümleri ile, müşterilerimizin iş sonuçlarının geliştirilmesine destek vermek ve rekabetçiliklerinin artırılmasına katkıda bulunmak için varız.

DEĞERLERİMİZ:

 • Müşteri odaklılık: Müşterilerimizin beklentileri bizim için her zaman yönlendirici güçtür.
 • Etik değerlere bağlılık: İş hayatının kurallarına her zaman bağlı kalırız, dürüstlükten ayrılmayız: müşterilerimizin şirkete özel bilgilerini başkalarıyla paylaşmayız.
 • Değer yaratma tutkusu: Müşterilerimizin projeleri arasından değer katabileceklerimizi üstleniriz. Proje uygulamalarında, müşterimiz için en yüksek katma değeri ifade eden çözümlere yönlenmeyi tercih ederiz.
 • Veriye dayalı çalışma: Projelerde gerekli ve yeterli sağlıklı veriyi elde etmeden uygulama önerilerinde bulunmayız.
 • İletişime değer verme: Projelerin her aşamasında proje ekibi üyeleri ve şirket yönetimiyle yakın işbirliği ve iletişim içinde çalışırız; her zaman erişilebilir oluruz.

STRATEJİK HEDEFİMİZ:

Danışmanlık veya eğitim desteği verdiğimiz kuruluşlarda, kurumsal yönetim sistemlerinin etkin, verimli, müşteri beklentilerine ve işletme gerçeklerine uygun olarak düzenlenmesini, bu sistemlerin ana motoru olan insan boyutunu geliştirmeyi, yönetim ve liderlik becerilerini yükseltmeyi, bu şekilde, kuruluşun varlık sebebini oluşturan iş sonuçlarına ulaşılmasını sağlamayı hedefliyoruz.

Sizin İçin Neler Yapabiliriz

Türkiye’nin emek ve sermayesinin varlığını sürdürmesi ve dünyada hakettiği yere gelebilmesi için firmalarımızın  organizasyon, operasyon, ürün, personel ve yönetim olarak kalite seviyelerini yükseltmeyi temel görevimiz olarak görüyoruz. Bu noktadan hareketle:

 1. Finaliz olarak, Türkiye’de faaliyet gösteren firmaların yaptıkları işlerde daha yüksek bir performans ve katma değer elde edebilmelerini sağlamak amacı ile ürünlerini, süreçlerini, çalışanlarını, kurumsal yapılarını ve kaynaklarını iyileştirip,  geliştirecek hizmetler veriyoruz;
 2. Gerçekleştirdiğimiz iyileştirme çalışmaları ile firmaların dünya ile bağlantılarını geliştirmelerini, yeni pazarlara açılmalarını, stratejik ortaklar ya da yatırımcılar ile buluşmalarını sağlıyoruz;
 3. Tüm bunların sonucunda da bu firmaların güçlü bir kurumsal ve mali yapıya sahip olarak uluslararası düzeyde rekabet gücüne erişebilmelerini hedefliyoruz.

Bu sonuçlara ulaşabilmek için çalışmalarımızda iki ana işbirliği yönteminden birini kullanıyoruz:

 1. Firmanın ihtiyacına göre değişik konularda (üretim, kalite, finans, pazarlama, insan kaynakları, yönetim, vb.) iyileştirme projeleri gerçekleştirerek eğitim ve danışmanlık desteği vermek;
 2. Doğrudan firmanın yönetiminde görev alarak ihtiyaç alanında yönetime, uygulamaya ve projelere aktif olarak katılmak, bu şekilde iş sonuçlarının sorumluluğunu da paylaşmak.

Hangi yöntem tercih edilirse edilsin, çalışmaların yürütüldüğü firmanın yönetim ekibi ile çok sıkı bir işbirliği kurarak, firmanın bir elemanı gibi bilgi ve görev paylaşımına giriyoruz.

Faaliyet konularımızın ana başlıkları aşağıda verilmektedir.

 1. DEĞERLENDİRME (CHECK-UP): Şirketinizin mevcut mali veya operasyonel performansının ölçülmesi ve değerlendirilmesi;
 2. YÖNETİM DESTEĞİ: Mevcut yönetim problemlerinizin teşhis edilmesi ve çözülmesi için  güvenilir bir yönetim desteği yaratılması;
 3. EĞİTİM / DANIŞMANLIK: İşletmenizin tüm organizasyonel, operasyonel ve yönetsel konularında insan kaynaklarınızın ve işletmenizin gelişimi için eğitim ve/veya danışmanlık desteği verilmesi; eğitim başlıklarımızı buraya, danışmanlık konularımızdan bazılarını da buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz;
 4. MENTORLUK: Yöneticiler ve her kademeden çalışana görevini yürüttüğü süre içinde yanında bulunularak gözlemlenen davranışlar ve gerekli iyileştirmeler hakkında danışmanlık desteği verilmesi ve bireysel gelişim haritalarının çıkartılması; (Bireysel Gelişim Danışmanlığı sürecini buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz);
 5. İYİLEŞTİRME: Mevcut mali veya operasyonel performansınızın iyileştirilmesi ve şirket olarak daha mükemmel bir seviyeye ve karlı bir yapıya ulaşılması;
 6. PROJE GELİŞTİRME: Yeni proje/iş konuları, yatırım alanlarının araştırılması veya bu konularda mevcut projelerinizin hayata geçirilmesi;
 7. GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞLETME DESTEĞİ: Yeni bir iş kurmak veya işine yön vermek isteyen girişimciler için iş planı hazırlama ve işletme mali yönetim teknikleri konusunda danışmanlık desteği;
 8. INTERIM MANAGEMENT (GEÇİCİ YÖNETİCİLİK): İhtiyaç duyulabilecek herhangi bir üst kademe pozisyon için süresi ve hedefleri belirlenmiş olmak kaydı ile, o tip görevlerde son derece tecrübeli bir kişinin belirli bir dönem için fatura karşılığı istihdam edilmek üzere görevlendirilmesi imkanı;
 9. PROFESYONEL YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ: Yeni Türk Ticaret Kanunu’na uygun şekilde yönetim kurulunuzda işinize yön verebilecek tecrübeli bir profesyonel yönetici görevlendirilmesi;
 10. FİNANSAL DESTEK ARAŞTIRMASI: Mali yapınızı güçlendirmek veya mevcut kaynak problemlerinizi aşmak için iş ortaklığı yaptığımız firmalar aracılığı ile (yatırım veya işletme kredisi veya hammadde alımı olarak) finansal destek araştırılması;
 11. STRATEJİK ORTAKLIK: Yurtiçi veya yurtdışı firmalarla proje bazında veya topyekün faaliyet konularınız çerçevesinde stratejik ortaklık oluşturulması;
 12. EVLİLİK: İş ortaklığı yaptığımız firmalar aracılığı ile yurtiçi veya yurtdışı şirketler ile şirketinizin ortaklığının sağlanması;
 13. İŞTEN ÇIKIŞ: “Yeter artık, sıkıldım” diyorsanız, iş ortaklığı yaptığımız firmalar aracılığı ile şirketinizin gerçek değerinde bir bedelle satılması veya devredilmesi.

Bu konulardan en az bir tanesi sizin ihtiyaçlarınız kapsamına giriyorsa, siz sadece seçiminizi yapın ve bizi arayın. İhtiyaç ve beklentilerinizi netleştirmek, neyi nasıl  yapabileceğimizi birlikte belirlemek için sizi ziyaret edelim.

Ekibimiz

Finaliz ekibini oluşturan kıdemli uzmanlarımız, konularında en az 20-25 yıl icra görevlerinde iş tecrübesi olan profesyonellerdir. Junior uzmanlarımız ise 10-15 yıl profesyonel görevler üstlenmiş kişilerdir.

Mehmet Akozan

1957 yılında İstanbul’da doğan Mehmet Akozan, Galatasaray Lisesi’nden sonra Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Burslu olarak gittiği Ecole Polytechnique de Montréal’de 1982 yılında yüksek lisans diploması aldı. 1985 yılına kadar aynı üniversitede öğretim üyesi olarak makine fakültesinde dersler verdikten sonra Türkiye’ye döndü. Şişe Cam’da 3 yıl Araştırma Mühendisi ve Proje Mühendisi olarak zücaciye üretim prosesi ile ilgili projelerde görev aldı.

1988 yılında Carbone Lorraine Sanayi Ürünleri A. Ş.’ye (Carbone Lorraine grubu Fransa) geçti ve sırasıyla Teknik Müdürlük, Kalite Müdürlüğü, Satış Müdürlüğü ve en son olarak da Genel Müdürlük görevlerinde bulundu. 2001 yılından itibaren Arılı Plastik Sanayii A. Ş.’de (Pipelife Grubu Avusturya) Genel Müdür olarak görev aldı.

Çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen Mehmet Akozan, 2004 yılından beri kurucusu olduğu Finaliz bünyesinde şirketlere kar ve finans odaklı yapılanma, değişim yönetimi ve yönetim kalitesi ve kurumsal organizasyonun geliştirilmesi konularında yönetim desteği vermektedir.

Murat Güler

1977 İstanbul doğumlu olan Murat Güler, Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretimi Bölümü’nü 1999 yılında bitirdi.

2000–2001 yılları arasında Berlin Hartnackschule de Almanca Dil Öğrenimini tamamladığı esnada Berlin Türk Bilimleri Derneği’nde orta ve uzun vadede Almanya’da  çalışan Türk toplumunun ihtiyaç duyabileceği sosyal ve iletişim ağırlıklı eğitim programlarının oluşturulması projelerinde görev aldı. Bu projeler çerçevesinde; otomotiv metal ana sanayi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren Türk işletmelerine yönelik olarak “Endüstriyel Psikoloji & İnsan Kaynakları”, “İnsan Kaynakları & Eğitim Organizasyonlarında Verimlilik” projelerinde görev aldı.

2003 yılında Collezione’de Eğitim Uzmanlığı görevine başlayan Güler, Collezione bünyesinde yurt içinde bulunan 74 mağaza bünyesinde bulunan personel ve idari kadrolar için eğitim ihtiyaçlarının saptanması ve buna bağlı eğitim programlarının geliştirilmesi, ve yıllık plan dahilinde uygulanmasıyla beraber, Collezione fabrika ve merkezi yönetim kademelerinde bireysel gelişim eğitimlerin oluşturulması, sunumu ve değerlendirilme sürecinde görev aldı.

2005 Collezione Eğitim Müdürlüğüne getirilen Güler bu yıllarda da Collezione Akademi kuruluş çalışmalarının başlatılması ve Akademi bünyesinde Mağaza Yönetimi Eğitimi programlarının oluşturulması ve koordinasyonundan sorumlu oldu. Çeşitli soysal sorumluluk projelerinde de görev alan Güler, AMPD ve BMD bünyesinde MEB ile ortaklaşa gerçekleştirilen Ticaret Meslek Liseleri’nde Perakendecilik ve Mağazacılık Bölümü’nün açılmasında program geliştirme çalıştırmalarında ve meslek liseleri öğretmenleri oryantasyon uygulama projesinin gerçekleştirilmesinde görev aldı.

2008 yılından itibaren Praktiker AG’ de Türkiye Bölge Eğitmeni olarak görev yapmaya başlayan Güler, Praktiker Yapı Marketleri’nin, genel müdürlük ve marketler eğitim faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirmesinde sorumluluk üstlendi, Praktiker 2013 global reorganizasyon ve gelişim projelerinde inde görev aldı. 2013 yılında Praktiker’in Türkiye operasyonlarına son vermesinden bu yana, Finaliz bünyesinde danışmanlık, eğitim ve seminer çalışmalarına devam etmektedir. Murat Güler, evlidir ve Almanca bilmektedir.

Tufan Karaca

Orta ve lise öğrenimini Kadıköy Maarif Koleji’nde, yüksek öğrenimini de Virginia Polytechnic Institute and State University’de tamamlayan Tufan KARACA, 30 yıllık çalışma yaşamına Anadolu Kredi Kartı, D&R vb. şirketlerde genel müdür olarak başladı.

Uluslararası ve çok uluslu şirketlerde ve yurt içinde ve yurt dışında (NCH Holding,  Caelum Development ) aynı şekilde genel müdür olarak sürdürdü.

Yeditepe Üniversitesi MBA bölümünde İş Planı dersi vermiş olan Karaca, iş planı, müzakere teknikleri, stres yönetimi, koçluk becerileri ve muhtelif yönetim konularında danışmanlık ve eğitim vermektedir.

Serkan Özdemir

Serkan Özdemir, lisans eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin işletme bölümünde tamamladı.

Mesleki yaşamına gıda sektörünün öncü firmalarının İK departmanlarında başlamış olup, hali hazırda çelik sektörünün öncü firmalarından birinde İK yöneticiliği yapmaktadır.

İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı, 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi, işe iade davaları önleme, 6098 Sayılı Borçlar Kanunu’nun İK’yı ilgilendiren yönleri, İSO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi, İSO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, bordrolama ve iş kanunu ile ilgili konularda uzman olan Özdemir bunların yanında Yaşam Koçluğu Eğitimi ve Kişisel Gelişim Eğitim sertifikalarına da sahiptir.

Mehmet Aksu
1963 yılında İstanbul’da doğan Mehmet Aksu, Galatasaray Lisesi’nden sonra İTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden lisans, New York Institute of Technology’den MBA diplomaları aldı. Türkiye’ye dönüşünden itibaren Telemecanique (Groupe Schneider) bünyesinde görev aldı ve burada Genel Müdür Yardımcılığı’na kadar yükseldi. Daha sonra bir süre serbest çalışan Mehmet Aksu, 2001 yılından itibaren Ereğli Demir Çelik Fabrikaları Çelik Hizmet Merkezi, 2004 yılından itibaren de Asaş Alüminyum AŞ’de İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev yaptı. 2007 yılında Superlit Boru Sanayi AŞ’de İnsan Kaynakları Direktörü olarak göreve başlayan Aksu, bu görevini 2009 yılına kadar sürdürdü. Bu tarihten bu yana Finaliz bünyesinde eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini sürdürmektedir. Performans yönetimi, endüstriyel ilişkiler, İK yönetimi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, liderlik ve operasyonel mükemmellik alanlarında uzman olan Aksu iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.
Cahit Günaydın

1962 Ankara doğumlu olan Cahit Günaydın, 1985 yılında İTÜ Makine Fakültesi’nden lisans derecesi aldı. 15 yıl boyunca otomotiv sanayiinde çalıştı. Bu süre zarfında BMC’de Üretim Mühendisi, Ege Endüstri’de Kalite Müdürü olarak görev aldı. 2000 yılından beri serbest olarak önde gelen danışmanlık firmalarında proje bazlı çalışmaktadır.

TÜBİTAK ar-ge projeleri, 6 Sigma, Kaizen ve kurumsal yönetişim konularında uzman olan Günaydın, bu konularda sanayi odaları, üniversiteler ve diğer kuruluşlarda konferans ve seminerler vermektedir. Günaydın’ın, yönetişim konularında gazete ve dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.

Kendisi UBS Strateji Vakfı yönetim kurulu üyesi ve TOSYÖV mütevelli heyet üyesi olarak da bilgi ve tecrübesini STK’lar aracılığıyla paylaşmaktadır.

Fecri Karadeniz

1966 Ankara doğumlu olan Fecri Karadeniz, orta ve lise öğrenimini Bursa Işıklar Askeri Lisesi’nde, lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 1989 yılında tamamladı.

Staj ve bir hukuk bürosunda avukat olarak yaptığı çalışmalardan sonra 1996 yılında Koç Tüketici Finansmanı ve Kart Hizmetleri’nde avukat olarak  görev yapmaya başladı. Bu görevi müteakiben Karadeniz, 2000 yılında Denizbank A. Ş.’ye avukat olarak geçti. 2003-2008  yılları arasında Hukuk Danışmanlık Bölüm Müdürü olarak görev yaptı. Daha sonra 2010 yılına kadar Genel Sekreterlik Hukuk Bölüm Müdürlüğü görevini yürüttü.

Bu görevi süresince Denizbank Finansal Hizmetler Grubu’na ait şirketlerin genel kurullarının ve yönetim kurulları ile diğer yasal komitelerinin dokümantasyonunun hazırlanması ve kontrolü, kararların düzenlenmesi, ilgili karar defterlerinin yasal gerekliliklere uygun şekilde tutulmasının sağlanması ve bu konuda gerekli yasal başvuruların yapılması, takibi, üst yönetime ve hakim ortak Dexia SA’ ya hukuki konularda görüş verilmesi, BDDK başta olmak üzere düzenleyici otoritelerle ilişkilerin yürütülmesi gibi sorumluluklar üstlendi ve banka içinde muhtelif eğitimler verdi. Karadeniz, 2010 yılından beri kendi bürosunda avukatlık çalışmalarını yürütmektedir.

Gonca Sarış

1968 doğumlu olan Gonca Sarış, orta ve lise eğitimini Galatasaray Lisesi’nde  tamamladıktan sonra, Uludağ Üniversitesi Turizm ve Otel Yöneticiliği bölümünden mezun oldu. Yirmi yılı aşkın iş deneyimini, özel sektörde yerli ve yabancı firmalarda pazarlama, halkla ilişkiler, kurumsal iletişim ve eğitim konularında kazandı.

Son 10 yıldır kurumsal iletişim danışmanı ve eğitmen olarak muhtelif kuruluşlara hizmet vermektedir.

Kalite sistemleri, kurumsallaşma, kurumsal mükemmellik ve insan kaynakları konularında uzman olan Sarış, Fransızca ve İngilizce bilmektedir.