• " Eğitimin pahalı olduğunu düşünüyorsanız , bir de cehaletin maliyetini hesaplayın! "

Genel Beceri Geliştirme Eğitimleri

Genel Beceri Geliştirme Eğitimleri

 • Müzakere becerileri ve ikna teknikleri
 • Sistem düşüncesi, problem çözme ve karar alma teknikleri
 • İletişim becerilerinin geliştirilmesi
 • Beden dili ve sözsüz iletişim
 • Toplantı yönetim teknikleri
 • Etkili iletişim ve çatışma yönetimi
 • Zaman yönetimi
 • Eğiticilerin eğitimi
 • Etkin sunuş teknikleri
 • Genel protokol bilgisi
 • Çağdaş profesyonel imaj ve temsil etme
 • Etkili iletişim ve takım olabilme
 • İz bırakan konuşma/dinleme ve beden dili
 • Etkin takım çalışması ile biz kültürü oluşturabilmek
 • İnisiyatif kullanma yetkinliklerinin geliştirilmesi
 • Mavi yakalılar için grup verimliliğini artırma ve iletişim geliştirme
 • Motivasyon
 • Telefonda iletişim teknikleri
 • Etkili açık ofis kullanım kültürü
 • Yaratıcılık geliştirme
 • İş hayatında stres yönetimi
 • Etkin zaman yönetimi
 • Etkili yazma teknikleri
 • Topluluk önünde etkin konuşma
 • Zor insanlarla başa çıkma teknikleri
 • İş hayatında profesyonellik
 • Kişisel kalite
 • Hizmette etkin iletişim
 • Kepner-Tregoe problem analiz tekniği
 • İş hayatında duygusal zeka
 • Analitik düşünme becerisi