• " Eğitimin pahalı olduğunu düşünüyorsanız , bir de cehaletin maliyetini hesaplayın! "

Finans ve Hukuk Eğitimleri

Finans ve Hukuk Eğitimleri

 • Finans dışı yöneticiler için finans
 • Şirketlerde karlılık artırma teknikleri
 • Stratejik fiyatlandırma teknikleri
 • Stratejik maliyet yönetimi
 • İşletme yönetiminde finansal kavramlar
 • İşletme bütçeleri ve kontrol teknikleri
 • Stratejik işletme bütçesinin hedeflerle yönetim sürecindeki rolü
 • Ekonomik kriz dönemlerinde işletme ve üretim maliyetleri yönetimi
 • Kalitesizlik maliyetleri ve iyileştirme teknikleri
 • İşletme bütçesi ve stratejik yönetimdeki rolü
 • Faaliyet tabanlı maliyetlendirme
 • İşletme sermayesi yönetim teknikleri
 • Mali tablo analiz teknikleri
 • Temel finansal yönetim
 • Rakamlarla perakende yönetimi
 • Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun iş hayatına getirdikleri
 • Başarılı tahsilat yönetimi
 • Üretim ve ürün geliştirmede maliyet analiz teknikleri
 • Kıymetli evrak hukukunda takip usulleri
 • İcra-iflas hukukunda takip usulleri