• " Eğitimin pahalı olduğunu düşünüyorsanız , bir de cehaletin maliyetini hesaplayın! "

Widgets and shortcodes