• " Eğitimin pahalı olduğunu düşünüyorsanız , bir de cehaletin maliyetini hesaplayın! "

Danışmanlık konularımızdan bazıları

Danışmanlık konularımızdan bazıları

Danışmanlık konularımızdan bazıları

 • Araştırmalar:
  • Müşteri memnuniyeti ve bağlılığı değerlendirmesi
  • Çalışan mutluluğu ve bağlılığı değerlendirmesi
  • Gizli müşteri çalışması
 • Aile şirketlerinde aile anayasası hazırlama ve kurumsallaşmaya hazırlık
 • Dünya klası (world class) şirket olma yolunda kurumsal iyileştirme (EFQM modeli bazında) programı
 • Mali yapının iyileştirilmesi ve karlılık artırma
 • İşletme sermayesi ihtiyacının azaltılması ve nakit durumu iyileştirme
 • Kurumsallaşmanın geliştirilmesi ve kurumsal yeniden yapılanma
 • Yönetici / çalışan koçluğu /mentorluğu
 • İnsan kaynakları sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi
 • Yalın yönetim sistemlerinin kurulması
 • Pazarlama yönetimi geliştirme
 • Stratejik yönetim unsurlarının oluşturulması
 • Üretim ve malzeme yönetimi
 • Yönetim kurulu danışmanlığı
 • Finansal krizlere direncin artırılması
 • Şirket check-up hizmeti
 • Bütçe / kontrol sistemlerinin kurulması veya iyileştirilmesi
 • Maliyet sistemlerinin kurulması ve iyileştirilmesi
 • Interim management (geçici yöneticilik) hizmetleri
 • Yeni girişimlerde veya faaliyetini gözden geçirmek isteyen şirketlerde iş modelinin kurulması ve iş planı hazırlanması