• " Eğitimin pahalı olduğunu düşünüyorsanız , bir de cehaletin maliyetini hesaplayın! "

Danışmanlık hizmeti olarak ne yaparız?

Danışmanlık hizmeti olarak ne yaparız?

Aşağıda belirtilen yöntemlerle sizin kurumsal hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı oluruz:

* Mevcut durumu tarafsız gözle değerlendirmek

* Mevcut durumla ulaşılmak istenen durum arasındaki farkın giderilmesi yolunda programlar tasarlamak, tavsiyeler vermek

* Operasyon açısından kritik başarı faktörlerini tanımlamak

* Yönetim ve gözetim yetkinliklerini geliştirmek bu şekilde kuruluşun yönetim kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak

* Kuruluşun (mali sonuçlar dahil) performans seviyesini geliştirmek

* Koçluk, rehberlik yapmak

* Uygulamalarımızı pekiştirmek için değişik seviyelere yönelik eğitimler düzenlemek

* Kuruluşun misyon, vizyon, strateji ve hedeflerinin belirlenmesine destek vermek

* Kurumsal iletişimi geliştirmek

* Çalışan motivasyonunu geliştirecek öneriler getirmek

* Müşteri tatmini ve sadakatini yükseltmek için tavsiyelerde bulunmak

* Kuruluşun krizlere dayanıklılığını artıracak tedbirler konusunda öneriler geliştirmek

* Uygulanmasına karar verilen çözümlerin üzerinde mutabık kalınan takvim çerçevesinde hayata geçirilmesini sağlamak, bu noktada ortaya çıkabilecek engellerin ortadan kaldırılmasına destek vermek