Belirsizlikte Başarının Sırrı

Belirsizlik tehlikesi altındaki yaşamımızda,”Ben Ne Olacağım?” endişesini ortadan kaldırmak için, yaşamımızdaki karmaşıklarla baş edebilmek ve etkin kişi olabilmek için, kişisel gelişim haritalarımızı çıkartarak becerilerimizi uygulanabilir duruma getirebiliriz.

Kişisel gelişim haritaları ile;

  • Kişilerin kendi enerjilerini üretmesi,
  • Kendi yaşamlarını biçimlendirme gücüne erişmesi,
  • Zamanlarını etkin kullanabilmesi,
  • Kendi duygu ve motivasyonlarını tanıması,
  • Kendi davranışlarının başkaları üzerindeki etkilerini doğru olarak benimsemesi,
  • Güçlü bir özgüven sahibi olması mümkün hale gelebilmektedir.

İşe her şeyden önce kendi kendimizin farkına varmakla başlamakta yarar vardır. Bunun için önce “gerçek benlik” dediğimiz, "bize anlam veren değerler nelerdir, bizi aktif yapan temel değerler nelerdir" konularını açığa çıkartmak gereklidir. Daha sonra, kişiler arasında “grup oluşturma” dediğimiz "herkesi birleştirebilme adına kurulmuş değerler nasıl uygulanabilir" sorusunun cevabını bulmak gerekir. Çalışmaları yaparken 3. süreç olarak “rollerimiz” yani anne, baba, yönetici gibi iş ve özel hayatımızdaki maskeler altında yaptığımız davranışları daha etkinleştirme çalışmaları yapmaktayız.

Bizim şu üç soruya cevap aramamız gerekmektedir.

  1. Nereye ulaşmak istiyoruz ? Geleceğimiz;
  2. Ne durumdayız? Mevcut durum tespiti;
  3. Nasıl yapacağız? Eylem planı-yol haritası

Kendi kendimizin farkına varabilmek için önce özgüvenimizi güçlendirmemiz gereklidir.

Kendi yapımızı bir yumurtaya benzetebiliriz; yumurtanın ak kısmı duygularımızın dışa vurduğu kısımdır. Sevinçlerimiz, kızgınlıklarımız, çeşitli heyecanlarımız gibi… Yumurtanın iç kısmı ise iletişim kurduğumuz mantıksal alanı içerir.

Yumurtamızın sarı olan iç kısmı ile; "kuvvetli taraflarım nelerdir, çevremde oluşan ve bana yarar sağlayabilecek fırsatlar var mı, varsa nelerdir, zayıf noktalarım hangileridir" sorularının yanıtını bulmaya çalışırız.

Hayatımızda önemli olan bakmak değil, görmek de değil, “görebilmeyi öğrenebilmektir.” Bunun için önce yumurtamızın sarı kısmını büyütmeye çalışmalıyız. Bu çalışmalarımızı ne kadar ciddi yaparsak, hayatta idare edilenler grubundan idare edenler grubuna o kadar kolaylıkla geçebiliriz.

Önce karşımızdaki kişiyi iyi dinlemeye çalışalım. Bizi yaratan güç acaba neden iki kulak, tek ağız vermiş? Tek kulak da verebilirdi. Bu bizlere verilmiş bir mesaj mı?

Bizden talepte bulunmanız halinde vereceğimiz “etkili dinleme “ testini doldurup bize yollarsanız, gerekli değerlendirmeyi yaparız ve sonuçları sizinle paylaşırız. “Ben ne olacağım” endişesini yaşamak istemiyorsanız daha detaylı olarak görüşelim.